ALCAR A SENZORY KONTROLy TLAKU V PNEU
NÁSKOK VĎaka know-how - disky OD ALCARU Sú 100% KOMPATIBILNé So SENZORmi TPMS
Od 1. novembra 2014 platí nová smernica EU pre systémy kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) pre všetky novo prihlásené vozidlá. Všetky disky od ALCARu sa už od začiatku roka 2012 pripravujú na použitie potrebných senzorov s funkciou vysielanie (priame meranie) a všetky súvisiace informácie sú tak zaznamenávane do TÜV homologizácií.

Na tomto mieste sa dozviete, čo sa za písmenami TPMS skrýva a čo znamenajú pre Vás.

Obchodní partneri ALCAR môžu využiť výhodu riešenia TPMS all-in-one s komplexnými službami ponúkané skupinou ALCAR.

Zoznam obchodných TPMS partnerov ALCAR SLOVAKIA (pdf/100kb) 
 
  •  

   
Školiace vido
Pozrite si TPMS školiace videá od ALCAR Group teraz zdrarma.

TPMS Školiace videá
BEZSTAROSTNÝ BALÍK
Prehľad nášho rozsiahleho sortimentu pre obchodných partnerov:

Info leták (pdf/3,4 MB)
Zoznam kompatibility
Ktoré TPMS sezsory su vhodné pre ktoré vozidlo?
Tabuľka aplikácií TPMS (pdf/696KB)
 

SENZORY PRe KONTROLU TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS) - ZÁKLADY

čo to je TPMS?

Systémy pre kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS) sú systémy integrované ve vozidle, ktoré nepretržito sledujú tlak v pneumatikách. Existujú dva druhy systémov. Priamy systém meria tlak vzduchu pomocou senzora v kolese zaťiaľ čo nepriamy systém detekuje pokles tlaku pomocou ABS senzorov vozidla. V prípade poklesu tlaku v jednej alebo viacerých pneumatikách je vodič upozornený priamo na displeji na palubovke vozidla.


TPMS plní tri funkcie:
  • Zvyšuje bezpečnost jazdy
  • Zabraňuje zvýšenej spotrebe paliva pri jazde s nesprávnym tlakom vzduchu v pneumatikách
  • Zamedzuje zvýšenému opotrebeniu pneumatík, ktoré je spôsobené príliš nízkým tlakom vzduchu v pneumatikách
 

SENZORY TPMS Z PRÁVNeHO HľaDISKA

AKÉ PRÁVNe POŽiADAVKY MUSí SPĺŇAť TPMS?

Od 1. novembra 2014 musia byť podľa smernice EU systémom pre kontrolu tlaku v pneumatikách vybavené všetky nové vozidlá už od výrobcu vozidla. Smernica EU ale nepredpisuje, aký systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách musí byť nainštalovaný. Prípustné sú teda ako priame, tak nepriame systémy. Predpokladom ale je, že tieto senzory spĺňajú predpisy a podmienky smernice ECE-R 64. Podľa ECE-R 64 je predpísaná len funkčnosť, ktorá môže byť splnená buď originálnym senzorom, alebo senzorom zakúpeným na trhu náhradných dielov.

 

TPMS & Kúpa diskov

NA čO SI DÁVAť POZOR PrI NÁKUPe diskov?

Pokiaľ už máte Vaše vozidlo vybavené TPMS, tak musíte zistiť, či sa jedná o priamy alebo nepriamy systém merania. V prípade, že sa jedná o nepriamy TPMS, tak si môžete vybrať disky ako obvykle, pretože tam nie je systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách nijako ovplyvnený.

Pokiaľ sa jedná o priamy systém kontroly tlaku v pneumatikách, mali by ste si pri nákupe diskov dávať pozor na následujúce:

1. Či Vami vybraný design disku spĺňa všetky predpoklady pre montáž TPMS senzora. 

2. Z dôvodu komplexnosti technológie TPMS Vám doporučujeme navštíviť odborného predajcu, ktorý disponuje špeciálnym náradím a programovacím vybavením pre výmenu pneumatík, údržbu práce a pre vyriešenie potenciálnych problémov (napr. výstraha na displeji).


Všetky disky od ALCARu sú už od začiatku roka 2012 pripravované na montáž potrebných senzorov TPMS (priame senzory tlaku vzduchu) a príslušné informácie sú zaznamenávané taktiež do homologizácii TÜV.

Tým pádom je nákup diskov jednoduchý, pretože pre zákazníka ALCARu sa nič nemení.
 

TPMS Know-how

TechniCKÉ DetailY A VpLyV tpms NA ÚDRŽBU A ServiS

Aké sú rozdiely medzi priamym a nepriamym systémom?

Pri priamom meracom systéme zaznamenáva senzor v kolese tlak vzduchu pneumatiky. Tieto informácie sa prenášajú vysielačom do riadiacej jednotky vo vozidle. Rozdielne displeje jednotlivých výrobcov vozidel ponúkajú vodičovi možnosť neustále sledovať aktuálne hodnoty tlaku alebo vodič dostáva len výstrahu pri príliš nízkom tlaku vzduchu pneumatík. Tieto systémy sú veľmi presné, pretože monitorujú tlak vzduchu priamo v každej pneumatike.

Ako funguje nepriamy systém tlaku vzduchu v pneumatikách?

Pri nepriamom systéme sledujú senzory ABS a trakcia rýchlosti otáčania každého kolesa. Zmena v rýchlosti otáčania by sa mohla prejaviť pri poklese tlaku vzduchu v pneumatike. Meria sa aj kmitanie kolies, ktoré sa mení v závislosti na zmene tlaku v pneumatike. Táto zmena je potom ďalším indikátorom poklesu tlaku vzduchu v pneumatike.

Aké sú výhody a nevýhody týchto systémov?

Priamy systém TPMS umožňuje veľmi presný záznam dát a dodatočné funkcie ako sú rozpoznanie pozície pneumatík, rozpoznanie straty tlaku pri stání vozidla a snímaní tlaku vzduchu v pneumatike u náhradného kolesa. Priamy systém TPMS vyžaduje ďalšie náklady pri výmene pneumatík a pri údržbe. Všetky kolesá daného vozidla (na leto, na zimu, náhradné kolesá) musia byť vybavené funkčným senzorom.

Nepriamy systém TPMS je menej presný, pretože nemeria ani tlak vzduchu v pneumatike, ani jej teplotu. Nemôže zistiť stratu tlaku vzduchu v pneumatikách v momente, keď vozidlo stojí. Tento systém je lacnejší a jednoduchší na údržbu, pretože nepoužíva senzory umiestnené v pneumatikách.

Aké dôsledky majú systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) na údržbu a servis? 

Použitie senzorov TPMS prináša nové požiadavky, ako pre majiteľa vozidla, tak i pre odborného predajcu. 

Výmenu pneumatík si majiteľ vozidla už nebude schopný spraviť sám, ale bude potrebovať pomoc kvalifikovaného servisu, ktorý jediný môže senzor správne namontovať, nastaviť a skontrolovať. Vzhľadom k povinnému zavedeniu tejto technológie, budú musieť odborní predajcovia vyškoliť svoj personál a investovať do príslušného vybavenia.

Môžem si na vozidlo s priamym meraním TPMS namontovať pneumatiky sám?

Montáž pneumatik je dôležitá bezpečnostná procedúra a vyžaduje odborné znalosti (kontrola stavu pneumatík, použitie správneho uťahovacieho momentu,…). Preto zásadne doporučujeme túto prácu vykonávať u odborných predajcov.

Priame systémy TPMS so sebou naviac prinášajú nasledujúce nové technické požiadavky:
  • Nutnosť údržby ventilu a tesnenia pri každej výmene kolies, aby se zamedzilo nadmernému opotrebeniu senzora
  • Pri nových pneumatikách: spárovanie senzorov s vozidlom v prípade použitia nových senzorov (nové identifikačné číslo senzoru), alebo pri zmene pozícii kolies a tým pádom aj senzorov, zaistenie správnej komunikácie medzi senzorom a jednotkou TPMS
  • Pri výmene pneumatík je nutné skontrolovať stav batérie senzorov

Moje vozidlo nemá systém TPMS, musím si ho nechať namontovať dodatočne?


Vo vozidlách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať senzory tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS), bol nepriamy alebo priamy systém TPMS už zabudovaný pri výrobe, protože by inak toto vozidlo neobdržalo v rámci členských štátov EU typové schválenie, prípadne povolenie na prevádzku.

Dodatočná montáž systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) nie je nutná.
 

ALCAR KOMPLEXNé riEŠENie TPMS


Komplexná výzva – jedno riešenie
ALCAR ponúka komplexné riešenie odbornej problematiky. Okrem senzorov sú v rámci ALCAR riešenia k dispozícii montážne sady, diagnostické a programovacie prístroje, servisné príslušenstvo, náhradné diely a taktiež obsiahle poradenstvo pre všetkých zákazníkov a partnerov. Všetky informácie budú dostupné aj online vo webshope na stránkach http://www.alcar.sk/ .

ALCAR know-how znamená náskok
Skupina ALCAR sa témou TPMS zaoberala veľmi skoro a môže preto všetkým zákazníkom ponúknuť kompletné riešenie TPMS. Od roku 2012 sa pri vývoji nových dizajnov diskov zohľadňujú priestorové požiadavky pre montáž meracích senzorov do kolies a všetko sa uvádza v homologizáciách TÜV.

Disky od ALCARu sú 100 % pripravené na TPMS
Predajci, ktorí hľadajú pre svojich zákazníkov spoľahlivé a jednoduché riešenie, môžu ďalej bez obáv ponúkať dizajny diskov od značiek AEZ, DOTZ, DEZENT, ENZO, ALCAR STAHLRAD a ALCAR HYBRIDRAD. Senzory TPMS dodávané spoločnosťou ALCAR sú im "ušité" na mieru.