VÝROBA A KVALITA ALCAR
NAJVYŠŠia KVALITA Vo VÝROBe Dizajnových diskov

Produktovou stratégiou ALCAR SLOVAKIA je dodávať disky v najvyššej kvalite. Vysoká kvalita nie je len otázkou vzhľadu, ale najmä bezpečnosti.


VÝROBA HLINÍKOVÝCH A OCEĽOVÝCH DISKOV
DISKY V NAJVYŠŠEJ KVALITE

AEZ, líder v segmente hliníkových diskov na európskom trhu náhradných dielov, zahájil plnú preváczku v závode AEZ Produktion GmbH v Neuenrade (Severné Porýnie Vestfálsko) v marci 2005. Úspěšne sa tak uzavrel najväčší stavebný projekt v histórii firmy. Objem investícii pre jeho modernizáciu a rozšírenie bol 13 miliónov Euro. Plánovaná ročná výroba týmto vzrástla na 1,2 milióna hliníkových diskov a na mieste vzniklo 50 nových pracovných miest.
Skupina ALCAR týmto napĺňa svoju hlavnú stratégiu: „Made in Germany“ – hlási sa k tradičnej kvalite nemeckej výroby a zameriava se na inovácie a najnovšie výrobné technológie.
Stále viac konkurentov sa sústreďuje na znižovanie nákladov premiestňovaním výroby do krajín s nízkymi mzdami.
AEZ ide inou cestou. Samostatné značky DOTZ, DEZENT a ENZO sa vyrábajú tiež v AEZ Produktion.

Motto: "Prosperita vďaka kvalite a flexibilite".

ALCAR STAHLRAD
Oceľové disky ALCAR STAHLRAD sa vyrábajú v úzkej spolupráci s poprednými svetovými výrobcami oceľových diskov. Skupina ALCAR spolupracuje veľmi úzko s výrobcom originálnych dielov Hayes Lemmerz . Viac ako 90 percent objemu výroby ALCAR STAHLRAD sa vyrába vo výrobných závodoch Hayes Lemmerz alebo vo vlastných výrobných závodoch ALCARu - Ambrosetti Ruote SA. Tento závod leží neďaleko Lugana, vo švajčiarskom kantone Tessin. Holdingom ALCAR bol prevzatý v roku 1995 a dnes je hlavným výrobným závodom oceľových diskov v skupine ALCAR. Ambrosetti má dnes ročnú výrobnú kapacitu viac ako 2 milióny diskov.
V posledných rokoch sa závod špecializoval na pokrytie potrieb trhu náhradných dielov. Vďaka pružným pracovným a výrobným metódam je schopný okamžite reagovať na náhle zmeny dopytu na trhu.

Značka ALCAR STAHLRAD znamená výrobu oceľových diskov v top kvalite "Made in Switzerland”.

ALCAR STAHLRAD WEBSITE


SORTIMENT
SPOLOČNOSŤ

NaJVYŠŠia KVALITA V PRODUKCIi DESIGNOVÝCH diskov 


Disky od AEZ Leichtmetallräder prechádzajú vo výrobe desiatimi stupňami kontroly kvality, začínajúcou skúškou suroviny, 100% testovaním diskov röntgenom, presakovacími skúškami, testovaním ohybnosti a skúškám laku, kedy je disk vystavený niekoľko dní žieravým párám.
Špecialisti ako AEZ Leichtmetallräder využívajú prídavné 3D testovacie zariaídenia a héliové testy hustoty. Známka kvality „Made in Germany“ je odlievaná na vnútornú stranu
každého disku AEZ. Len vtedy to znamená, že naši zákazníci dostávajú
kvalitný disk vyrobený v Nemecku. V továrni AEZ v Neuenrade se vyrábajú hliníkové disky na špičkovej úrovni, ktoroú zabezpečujú vysoko automatizované procesy výroby od spracovánia suroviny cez odlievanie, až po lakovanie. AEZ berie označenie „Made in Germany“ veľmi vážne. Vyvoj pokrokových dizajnov a používanie moderných technológií výroby sú základnými kameňmi, na ktorých buduje svoje prestížne postavenie.