TIRÁŽ, VŠEOBECNÉ OBCHODNé A DODACie PODMieNKY, ZÁKON O ELEKTRONICKoM OBCHODOVaNÍ, PRÁVNe PrEDPISYVydavateľ:
ALCAR SLOVAKIA, s. r. o. 
Bratislavská 67 
911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Telefon: +421 32 39 89 100 
E-mail

  •  
 

Programovanie:
Vyrobené pomocou Content Management System cms42:
lemon42 IT, Web und Software GmbH
http://www.lemon42.com/
 


Grafický design:

Markus Oswald
http://fruehling.ag/
 


Konfigurátor hliníkových diskov:

Konzeption & Datenbank 
Všetky práva u ALCAR LEICHTMETALLRÄDER GMBH, Siegburg/Německo
 


Informácie podľa vnútroštátnej legislatívy ohľadom elektronického obchodovánia
(smernica EU č. 2000/31/EG, vydaná 8. JÚNA 2000 EUrÓpskym Parlamentom)


1. Názov spoločnosti: ALCAR SLOVAKIA, s.r.o.
2. Štatutárne orgány: Ing. Josef Mareš (konateľ), Ing. Pavol Flašík (konateľ).
3. Sídlo spoločnosti: Bratislavská 67, 911 05 Trenčín
4. Tel.: 032 39 89 100
    Email  
5. Predmet podnikania spoločnosti ALCAR SLOVAKIA, s.r.o. je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). 
6. Spoločnosť ALCAR SLOVAKIA, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
     oddiel Sro, vložka číslo: 27599/R.
13. IČO: 46 968 181, DIČ: SK2023684245

Trenčín/Slovenská republika
 


Ochrana dát – získávanie a spracovánie osobných údajov


Osobní údaje se uchovávají pouze tehdy, pokud je nám sdělujete v rámci registrace nebo za účelem
povolení k zasílání informačních letáků. Vaše údaje se dále neposkytují třetím stranám jako např.
společnostem poskytujícím adresy nebo společnostem přímého marketingu.

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené přes soubory cookie o Vašem využití této webové stránky se přenáší zpravidla na jeden ze serverů Google v Spojených státech a tam jsou ukládány. V případě aktivace IP-anonymity na této webové stránce, se předtím Vaše IP-adresa zkrátí, pouze ale uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Úmluvy o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se přenese do USA na Google-server kompletní IP-adresa a tam se zkrátí. Z nařízení provozovatele této stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše využití webové stránky, aby sestavil zprávy o aktivitách na webové stránce a aby přinesl další služby provozovateli webové stránky spojené s využitím webové stránky a internetu. IP-adresa předaná Vašim prohlížečem v rámci Google Analytics se nespojuje s ostatními daty od společnosti Google.
Ukládání souborů cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale na to, že nebudete v tomto případě moci v plném rozsahu použít všechny funkce této webové stránky. Můžete kromě toho zamezit evidování dat pro Google (včetně Vaši IP-adresy) vytvořených soubory cookies a vztahujících se Vašeho používání webové stránky a také zpracování těchto dat společností Google a to tak, že si stáhnete níže v tomto odkazu se nacházející Plugin pro prohlížeč a následně ho nainstalujete [Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Tato webová stránka používá tzv. Social Plugins (dále přepínací plochy) sociálních síti jako jsou Facebook, Google+ a Twitter. Při Vaší návštěvě na našich webových stránkách jsou tyto přepínací plochy standardně deaktivovány, tj. neposílají bez Vašeho přičinění žádná data třetím stranám. Než použijete přepínací plochy, musíte je Vašim kliknutím aktivovat. Přepínací plocha tak zůstává tak dlouho aktivní, než ji zase deaktivujete nebo smažete Vaše soubory cookie (srov. k tomu pod „Cookies“). Po aktivaci se sestaví přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah přepínací plochy se pak přenese ze sociálních sítí přímo k Vašemu prohlížeči a z toho se začlení do webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádný vliv na rozsah dat, která se získávají ze sociálních sítí vašimi přepínacími plochami. Cíl a rozsah získávání dat a další zpracování a využití dat příslušnou sociální síti a také s tím spojená Vaše práva a možností nastavení k ochraně Vaši privátní sféry si zjistěte nahlédnutím do pokynů k ochraně dat příslušné sociální síti. Po aktivací přepínací plochy již může příslušná sociální síť získávat data, nezávisle na tom, zda s přepínací plochou pracujete. Jste-li přihlášen na sociální sítě, může tato přiřadit Vaši návštěvu této webové stránky Vašemu uživatelskému účtu. Pokud jste členem na sociální síti a nechcete, aby tato při vaši návštěvě našich webových stránek spojovala nasbíraná data s Vašimi uloženými členskými daty, musíte se před aktivací přepínacích ploch odhlásit z příslušné sociální sítě.