KROK 5: kontrola letných kolies

staré alebo nové – sú moje kolesá vhodné na jarné prezúvanie?

Pred namontovaním Vašich letných kolies, je potrebné skontrolovať, či sú ešte stále vo vyhovujúcom stave.

Pneumatiky sú pod neustálym tlakom. To je dôvod prečo by letné pneumatiky nemali byť používané viac ako 5 rokov.

Vek pneumatiky môžete skontrolovať podľa symbolu DOT, ktorý je uvedený priamo na boku pneumatiky. Ak sú posledné štyri číslice napr. 3315 to znamená, že pneumatika bola vyrobená v 33. týždni roku 2015.

POZNÁMKA: Dajte si pozor na to, aby Vaše pneumatiky neboli opotrebované úplne do hladka. Hĺbka dezénu výrazne ovplyvňuje Vašu bezpečnosť. Ten kto pravidelne a veľa jazdí, pneumatiky zoderie rýchlejšie. Preto je potrebné pneumatiky a hĺbku dezénu pravidelne kontrolovať. Päť rokov nie je univerzálnym kritériom pre výmenu pneumatík.
alcar aez dotz dezent stahlrad configurator
 

hĺbka dezénu

———————-
Čo potrebujete:
- Meradlo hĺbky dezénu
———————-

Pre všetky letné pneumatiky je povinná minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm. V praxi odporúčame jednoznačne hlbší dezén: 3 - 4 mm pre letné pneumatiky a min. 4 mm pre zimné pneumatiky (zákonom stanovený min. dezén pre zimné pneumatiky je 3 mm). 

Každá pneumatika má svoje indikátory opotrebenia - malé prúžky z tvrdej gumy umiestnené v drážkach dezénu pneumatiky. Keď dezén pneumatiky dosiahne hĺbku 1,6 mm, tieto indikátory sú viditeľne v rovine s povrchom pneumatiky.

RADA OD EXPERTA: Výška indikátorov opotrebenia nemusí byť vždy 1,6 mm. Preto je oveľa bezpečnejšie merať hĺbku dezénu prístrojom na meranie hĺbky dezénu.
alcar aez dotz dezent stahlrad configurator
 

tlak vzduchu

 

———————-
Čo potrebujete:
- Zariadenie na meranie tlaku v pneumatikách
———————-

V závislosti od typu vozidla a jeho zaťaženia sa používajú rôzne úrovne tlaku. Stanovené úrovne sú uvedené v príručke k vozidlu, na kryte palivovej nádrže alebo na B-stĺpiku na strane spolujazdca. 

Zariadenia na meranie tlaku v pneumatikách sú k dispozícii na väčšine čerpacích staníc zdarma. (Poznámka: pri meraní tlaku počítajte s tým, že si zašpiníte ruky).

Odstráňte ochranný kryt ventilu, nasaďte zariadenie na ventil a zvyšujte (+) alebo znižujte (-) tlak použitím tlačidiel + alebo -. Pre kontrolu tlaku v pneumatike krátko zatlačte tlačidlá, aktuálny tlak sa zobrazí na displeji.

POZNÁMKA: Vždy nastavujte tlak, keď je pneumatika studená. V opačnom prípade by ste nemuseli získať správne výsledky, pretože vzduch sa vždy v teplých pneumatikách rozpína.
alcar aez dotz dezent stahlrad configurator
 

vyváženie pneumatík


———————-
Čo potrebujete:
- Autoservis
———————-

Náhle brzdné manévre alebo rýchle zatáčanie v zákrutách vedú k nerovnomernému opotrebovávaniu pneumatík. Následné nerovnomerné rozloženie hmotnosti sa nazýva nevyváženosť.

Nevyváženosť vedie nielen k traseniu volantu, ale môže tiež poškodiť viaceré komponenty vozidla (napr. ložiská kolies, záves kolies alebo prevodovku).

Vyvažovanie musí vždy vykonávať kvalifikovaný autoservis.

RADA OD EXPERTA: Nevyváženosť len 10 g na koleso pôsobí ako 2,5 kg pri rýchlosti 100 km/h - čo predstavuje jeho 250-násobok. Takže je jasné, prečo je správne vyváženie tak dôležité.
alcar aez dotz dezent stahlrad configurator
 

kontrola diskov

 

Disky musia byť taktiež skontrolované, či nie sú poškodené. Bez kontroly nemôžu byť namontované žiadne disky.

Okrem povrchu a vonkajších plôch je dôležité skontrolovať aj vnútornú stranu disku ako aj stav náboja.

Nikdy samy neopravujte žiaden poškodený disk, tým by ste stratili nárok na jeho reklamáciu. Dokonca aj v prípade, že opravu uskutoční odborník, strácate nárok na reklamáciu v ALCAR-e.

RADA OD EXPERTA: Pri viacdielnych diskoch nie je vždy nevyhnutné vymeniť celý disk. Častokrát je možné jednotlivé časti ako napr. jednotlivé lúče alebo lem disku vymeniť jednotlivo.

(Všetky vyššie zmieňované informácie nie sú v žiadnom prípade úplné alebo správne za každých okolností).
alcar aez dotz dezent stahlrad configurator
 

Springmyride tip

 

Kontrola hĺbky dezénu pomocou mince
Na zmeranie hĺbky dezénu Vašich pneumatík môžete použiť aj bežnú jednoeurovú mincu. Zlatý okraj mince meria presne 3 mm.