ALCAR TECHNOLóGIE
TECHNICKÉ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Väčšina z nás sa po sadnutí do auta určite nezamyslí nad tým, čo vozidlo spája so zemou. Disky sú pritom kľúčovou čásťou, vďaka ktorej, rovnako ako nohy u človeka, zaujíma vozidlo správnu pozíciu. V prípade zranenia nôh dochádza u človeka ku zmene celého postoja a jeho geometrie. S autami to je podobné. Poškodenie disku môže znamenať nehodu a nebezpečenstvo pre vodiča aj ostatných účastníkov cestnej prevádzky.
AEZ si to veľmi dobre uvedomuje a zameriava sa preto na výrobu diskov v najvyššej kvalite. "Made in Germany" nie je pre AEZ marketingová fráza, znamená najvyššiu kvalitu a maximálnu bezpečnosť. Potvrdenú a certifikovanú!

CHARAKTERISTIKA HLINÍKOVÝCH DISKOV
Šírka ráfika
Je vnútorná vzdialenosť medzi dvoma pätkami disku.
Šírka ráfika tiež označuje nominálnu šírku disku.

Zális (ET)
Je vzdialenosť od pomyselnej osy disky k dosadacej ploche diskku.
Tento rozmer je veľmi dôležitý, pretože je rozhodujúce pre uloženie disku na náprave vozidla.

Priemer roztečnej kružnice - Rozteč (PCD/ Počet dier)
Určuje priemer dvoch protiľahlých dier na náboji disku príslušného vozidla, popr. koľko týchto dier je na náboji disku.

Priemer stredového otvoru:
Pre maximálnu flexibilitu používa AEZ vymedzovacie krúžky tak, aby sa disk s jedným vrtaním mohol použiť na viacej vozidiel s rôznymi priemermi stredových dier (basic ring system).

Hump:
Zamedzuje, pri pôsobení veľkých bočných síl, napríklad pri jazde v zákrute, zosunutie pneumatiky z diskuz pri náhlom poklese tlaku vzduchu v pneumatike. Existuje niekoľko prevedení.Rozbor označenia disku:
napr. 7.5Jx17H2

7.5....nominálna šírka (šírka ráfika)
J.......šírka pätky ráfika
17.....nominálny priemer disku
H2.... podvojný hump (individuálny dizajn humpu)

VÝROBA HLINÍKOVÝCH DISKOV
V prípade najrozšírenejších jednodielnych diskov sú lúče a ráfik disku vyrábané v jednom kuse. Disk je možné vyrobiť odliatím alebo kovaním. Jednodieln liate disky sú nejbežnejším typom hliníkových diskov.

ODLIEVANIE
Odlievací proces môže prebiehať buď gravitačným alebo nízkotlakým liatím. V oboch prípadoch je forma naplnená roztaveným hliníkom a po odliatí je z nej disk vybraný. Forma je vyrobena z ocele a môže v nej byť odliatych medzi 50 až 80 tisíc diskov jedného dizajnu.

MODELOVANIE
Vznik nového disku začína vývojom jeho designu. Definujú sa základné optické charakteristiky designu a hľadá sa optimálna technická konštrukcia disku.

ZÁŤAŽOVÁ SKÚŠKA
Enormné zaťaženia, ktoré pri praktickom používaní ani nemôžu nastať, sa modelují na 3D modeli disku pomocou počítačovej simulácie a vypočítáva sa napätie a optimálny tvar dsiku. Počítač znázorňuje mieru zaťaženia jednotlivých častí disku pomocou rôznych farieb. Tento proces prebieha v troch krokoch a vytvára základ pre konečný design disku.

· Test napätia disku
· Záťaž lúčov
· Konečný test disku

TÜV TEST
Každý hliníková disk značiek AEZ, DOTZ, DEZENT a ENZO je schválený skúšobným ústavom TÜV, ktorý potvrdzuje jeho schopnosť bezpečnej dlhoročnej prevádzky. Nejdôležitejšími skúškami, ktoré disky v skúšobni TÜV podstupujú sú:
· test ohybu
· test odvalovania
· nárazový test
· zástavbová skúška a testovacie jazdy

Test ohybu
Počas tejto skúšky sa simulujú bočné sily pôsobiace na disk počas prechádzania zátačky. Každý disk z ľahkých zliatin
sa na skúšobný stroj pripevní pomocou prítlačného krúžku k vnútornému okraju ráfika a tak naň pôsobí cez dosadaciu plochu disku krútiaci ohybný moment.

Test odvalovania
V tejto skúške sa simuluje pôsobenia síl na disk pri jazde smerom dopredu a pri prechádzaní zkrutou.

Nárazový test
Táto skúška simuluje kontakt s hranou obrubníka. Kladivo naráža na hranu disku v mieste styku s pneumatikou.

Zástavbová skúška a testovacie jazdy
Počas tejto skúšky sa každé vozidlo, pre ktoré sú disky homologizované testuje s týmito diskami.
Tu sa určuje možné rozmedzie zálisu (ET), rozmery pneumatík a podmienky prevádzky pre jednotlivé disky a pneumatiky.

POUŽITIE HLINÍKOVÝ DISKOV V ZIME
Žiadny disk sa nevyrába výlučne pre zimnú prevádzku. Vhodnosť použitia v zime (odolnosť proti soli a štrku) vyplýva z kvality a hrúbky bezfarebného laku. Tu použiva AEZ zvláštny vysoko kvalitný lak, ktorý bol vyvynutý špeciálne pre zaťaženie v zimnej prevádzke. Platí, že je nutné nájsť optimálny kompromis medzi hrúbkou vrstvy a pružnosťou laku. Je tu viac nenormovaných variant, ako tieto vlastnosti testovať.
Jednou z najnáročnejších skúšiek je pádová skúška Jaguaru. Zo 4metrovej výšky padá na disk matica rozmeru M8, přičom po dopadu ss nesmir lak poškodiť.

SR3 - OCHRANA PROTI SOLI
SR3 - skratka znamená "salt resistant - soli odolný" a číslo 3 sa vzťahuje na počet vrstiev lakovania - základný náter, farebný náter, konečný náter. Základný náter je vždy veľmi tvrdé práškové lakovanie v čiernej alebo bledo sivej farbe aplikovanej elektrostaticky s následným vypaľovaním pri 210 °C po dobu trvania 45 minút. Moderný mokrý náter, ktorý je taktiež "udávačom farby" sa po nanášaní potrebuje "vypaľovať" pri 180 °C ďalších 40 minút. Posledný, konečný náter, ktorý je tiež aj transparentné tesnenie a prvá línia obrany proti vplyvom prostredia je priessvitnej farby a nanáša sa ako posledný.

SNEHOVÉ REŤAZE
Snehové reťaze, predpisovo a včas namontované, nie sú na diskoch výrobcu AEZ v zásade žiadny problém. V závislosti na vozidle dbá AEZ na to, aby vhodnosť použitia snehových reťazí bola tiež zakotvená v TUEV posudkoch.

ČISTENIE, STAROSTLIVOSŤ A USKLADNENIE HLINÍKOVÝCH DISKOV
Pre disky z ľahkých zliatin boli vyvinuté špeciálne čistiace prostriedky.
V žiadnom prípade sa nesmie použiťt agresívne chemikálie, abrazívne látky apod., tie môžu silno poškodiť vzhľad disku. Pri uskladnení napr. v zimnej sezone by sa malo dbať na to, aby boli disky očistené a uskladnené na suchom mieste.

OPRAVY HLINÍKOVÝCH DISKOV
Dodatočná mechanická úprava a/alebo tepelná úprava disku nie je dovolená! 
Po takejto úprave už disk nezodpovedá skúšanému a schválenému typu a pri montáži na vozidle vedie k zániku schválenia na prevádzku!
Majiteľ disku tak stráca záruku a právo zakúpený disk reklamovať!


SORTIMENT
SPOLEČNOST