ALCAR Wheel Technology

Technológie

Technické údaje a zaujímavosti

Väčšina z nás sa po nasadnutí do auta určite nezamyslí nad tým, čo vozidlo spája so zemou. Disky sú pritom kľúčovou časťou, vďaka ktorej, rovnako ako nohy u človeka, zaujíma vozidlo správnu pozíciu. V prípade zranenia nôh dochádza u človeka ku zmene celého postoja a jeho geometrie. S autami to je podobné. Poškodenie disku môže znamenať nehodu a nebezpečenstvo pre vodiča aj ostatných účastníkov cestnej prevádzky.

AEZ si to veľmi dobre uvedomuje a zameriava sa preto na výrobu diskov v najvyššej kvalite. Tie nielenže zodpovedajú už aj tak prísnym právnym predpisom, dokonca ich prekračujú, a to o veľa. ALCAR znamená špičkovú kvalitu a maximálnu bezpečnosť.

Wheeldiagram SK

Priemer roztečnej kružnice - Rozteč (PCD/Počet otvorov)
Určuje priemer dvoch protiľahlých dier na náboji disku príslušného vozidla, popr. koľko týchto dier je na náboji disku.

Priemer stredového otvoru
Pre maximálnu flexibilitu používa AEZ vymedzovacie krúžky tak, aby sa disk s jedným vrtaním mohol použiť na viacej vozidiel s rôznymi priemermi stredových dier (basic ring system).

Zális (ET)
Je vzdialenosť od pomyselnej osy disky k dosadacej ploche diskku. Tento rozmer je veľmi dôležitý, pretože je rozhodujúce pre uloženie disku na náprave vozidla.

Šírka ráfiku 
Je vnútorná vzdialenosť medzi dvoma patkami disku. Šírka ráfika tiež označuje nominálnu šírku disku.

Hump
Zamedzuje, pri pôsobení veľkých bočných síl, napríklad pri jazde v zákrute, zosunutie pneumatiky z disku pri náhlom poklese tlaku vzduchu v pneumatike. Existuje niekoľko prevedení.

Napríklad 7.5Jx17H2

7,5 nominálna šírka (šírka ráfika)
J šírka pätky ráfika
17 nominálny priemer disku
H2 podvojný hump (individuálny dizajn humpu)
AEZ Crest dark shadow side

Jednodielne disky
V prípade najrozšírenejších jednodielnych diskov sú lúče a ráfik disku vyrábané v jednom kuse. Disk je možné vyrobiť odliatím alebo kovaním.  Jednodielne liate disky sú nebežnejším typom hliníkových diskov.

Odlievanie
Odlievací proces môže prebiehať buď gravitačným alebo nízkotlakovým liatím. V oboch prípadoch je forma naplnená roztaveným hliníkom a po odliatí je z nej disk vybraný. Forma je vyrobená z ocele a môže v nej byť odliatych 50 až 80 tisíc diskov jedného dizajnu.

Modelovanie
Vznik nového disku začína vývojom jeho dizajnu. Definujú sa základné optické charakteristiky dizajnu a hľadá sa optimálna technická konštrukcia disku.

Záťažová skúška
Enormné zaťaženia, ktoré pri praktickom používaní ani nemôžu nastať, sa modelujú na 3D modeli disku pomocou počítačovej simulácie a vypočítavá sa napätie a optimálny tvar disku. Počítač znázorňuje mieru zaťaženia jednotlivých častí disku pomocou rôznych farieb. Tento proces prebieha v troch krokoch a vytvára základ pre konečný design disku.

· Test napätia disku
· Záťaž lúčov
· Konečný test disku

Každý hliníková disk značiek AEZ, DOTZ a DEZENT je schválený skúšobným ústavom TÜV, ktorý potvrdzuje jeho schopnosť bezpečnej dlhoročnej prevádzky. Nedôležitejšími skúškami, ktoré disky v skúšobni TÜV podstupujú sú:

Test ohybu
Počas tejto skúšky sa simulujú bočné sily pôsobiace na disk počas prechádzania zatáčky. Každý disk z ľahkých zliatin
sa na skúšobný stroj pripevní pomocou prítlačného krúžku k vnútornému okraju ráfika a tak naň pôsobí cez dosadaciu plochu disku krútiaci ohybný moment.

Test odvaľovania
V tejto skúške sa simuluje pôsobenie síl na disk pri jazde smerom dopredu a pri prechádzaní zákrutou.

Nárazový test
Táto skúška simuluje kontakt s hranou obrubníka. Kladivo naráža na hranu disku v mieste styku s pneumatikou.

Testovacia jazda
Počas tejto skúšky sa každé vozidlo, pre ktoré sú disky homologizované testuje s týmito diskami.
Tu sa určuje možné rozmedzie zálisu (ET), rozmery pneumatík a podmienky prevádzky pre jednotlivé disky a pneumatiky.

Žiadny disk sa nevyrába výlučne pre zimnú prevádzku. Vhodnosť použitia v zime (odolnosť proti soli a štrku) vyplýva z kvality a hrúbky bezfarebného laku. Tu používa AEZ zvláštny vysoko kvalitný lak, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre zaťaženie v zimnej prevádzke. Platí, že je nutné nájsť optimálny kompromis medzi hrúbkou vrstvy a pružnosťou laku. Je tu viac nenormovaných variant, ako tieto vlastnosti testovať.
Jednou z najnáročnejších skúšiek je pádová skúška Jaguaru. Zo 4-metrovej výšky padá na disk matica rozmeru M8, pričom po dopade sa nesmie lak poškodiť.

SR3 - Ochrana proti soli
SR3 - skratka znamená "salt resistant - soli odolný" a číslo 3 sa vzťahuje na počet vrstiev lakovania - základný náter, farebný náter, konečný náter. Základný náter je vždy veľmi tvrdé práškové lakovanie v čiernej alebo bledo sivej farbe aplikovanej elektrostaticky s následným vypaľovaním pri 210 °C po dobu trvania 45 minút. Moderný mokrý náter, ktorý je taktiež "udávačom farby" sa po nanášaní potrebuje "vypaľovať" pri 180 °C ďalších 40 minút. Posledný, konečný náter, ktorý je tiež aj transparentné tesnenie a prvá línia obrany proti vplyvom prostredia je priesvitnej farby a nanáša sa ako posledný.

Snehové reťaze
Snehové reťaze, predpisovo a včas namontované, nie sú na diskoch výrobcu AEZ v zásade žiadny problém. V závislosti na vozidle dbá AEZ na to, aby vhodnosť použitia snehových reťazí bola tiež zakotvená v TUEV posudkoch.

Čistenie, starostlivosť a uskladnenie hliníkových diskov
Pre disky z ľahkých zliatin boli vyvinuté špeciálne čistiace prostriedky.
V žiadnom prípade sa nesmú použiť agresívne chemikálie, abrazívne látky apod., tie môžu silno poškodiť vzhľad disku. Pri uskladnení napr. v zimnej sezóne by sa malo dbať na to, aby boli disky očistené a uskladnené na suchom mieste.

Dodatočná mechanická úprava a/alebo tepelná úprava disku nie je dovolená!
Po takejto úprave už disk nezodpovedá skúšanému a schválenému typu a pri montáži na vozidle vedie k zániku schválenia na prevádzku!
Majiteľ disku tak stráca záruku a právo zakúpený disk reklamovať!