VYHLÁSENIE O POŽIADAVKÁCH NA INFORMÁCIE (VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV)

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Vaše údaje budeme spracovávať výlučne na základe právnych predpisov. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás budeme informovať o najdôležitejších hľadiskách spracovania údajov na našej webovej stránke.

 

Zodpovedná strana

ALCAR SLOVAKIA, s. r. o., Bratislavská 67, 911 05 Trenčín, predaj@alcar.sk, tel.: +421 32 39 89 100.

 

Účel spracovania údajov

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke („kontaktujte nás“) alebo e-mailom, uložíme a spracujeme uvedené údaje pre spracovanie a vybavenie vašej žiadosti, pre potrebné následné kroky a na účely dokumentácie. Pri návšteve našich webových stránok uložíme vašu IP adresu na účely analýzy správania používateľa (podrobnosti nájdete v bodoch „Súbory cookie“ a „Webová analýza“ nižšie). Keď nás budete kontaktovať prostredníctvom formulára žiadosti, uvedené údaje sa použijú na spracovanie a vybavenie žiadosti, ako aj na realizáciu procesu spracovania žiadosti. Údaje o zamietnutých žiadostiach budú dočasne uložené z právnych dôvodov, údaje z úspešne vybavených žiadostí o vytvorenie pracovnej zmluvy (podrobnosti nájdete v časti „Žiadosť“). Na požiadanie poskytujeme službu informačného bulletinu (newsletter), ktorý vás bude informovať o posledných novinkách o našej spoločnosti a jej produktoch, a aby sme to mohli urobiť, spracujeme vašu e-mailovú adresu, meno, miesto pobytu a - v prípade súťaží - aj vašu značku auta a ráfiky kolies (podrobnosti nájdete v časti „Informačný bulletin (newsletter)“.

 

Právny základ spracovania údajov

Súhlas alebo oprávnený záujem (predchádzanie podvodom); dodržiavanie právnych predpisov.

 

Príjemca údajov

Spracovanie údajov treťou stranou sa použije pri našej adventnej súťaži. Údaje zhromaždí Patrick Wallisch (Systeme-D, Lastenstrasse 41, 1230 Viedeň, Rakúsko), ktoré budú uchovávané počas trvania súťaže a ktoré budú postúpené nám. Okrem toho prenos údajov prebieha iba tak, ako je to popísané v časti „Webová analýza“.

 

Doba uchovávania

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke („kontaktujte nás“) alebo e-mailom, vaše údaje budú uchované po dobu 5 rokov. Zamietnuté žiadosti o prijatie do zamestnania sa budú uchovávať po dobu 6 mesiacov po ukončení procesu spracovania žiadosti. Pri odosielaní informačného bulletinu (newsletter) budeme uchovávať vaše údaje až do odhlásenia odberu. Pri adventnej súťaži až do jej ukončenia. Potom sa príslušné údaje odstránia.

 

Práva na ochranu údajov

Vo všeobecnosti máte právo na informácie, opravu, vymazanie, prenosnosť údajov, obmedzenie spracovania a právo na námietky. Ak sa spracovanie zakladá na súhlase, môžete ho kedykoľvek zrušiť. Všetky uvedené práva môžu byť uplatňované prostredníctvom e-mailu, telefónu, osobného kontaktu, pošty alebo faxu (informácie o kontaktných údajoch nájdete v časti „Zodpovedná strana“ alebo v odtlačku).

Musíte sa identifikovať ako ovplyvnená osoba a prispieť k identifikácii, aby bolo zaručené, že odpovede pre uplatnenie príslušného práva sú skutočne určené ovplyvnenej osobe.

 

Právo na sťažnosti
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu. Pokúsime sa čo najrýchlejšie spracovať vašu žiadosť a následne vás kontaktovať. Aby sme to mohli urobiť, spracujeme vaše údaje tak, ako je to popísané vyššie. Ak nás kontaktujete, súhlasíte so spracovaním vašich údajov tak, ako je to uvedené vyššie.

 

Súbory cookie

Naše webové stránky používajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači pomocou internetového prehliadača. Nie sú škodlivé. Súbory cookie používame pre zvýšenie používateľskej prístupnosti našej webovej stránky. Niektoré súbory cookie zostanú vo vašom systéme dovtedy, kým nebudú odstránené.

Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Môžete kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a takto môžete natrvalo zakázať nastavenie súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Ak deaktivujete nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky budú úplne použiteľné.

 

Webová analýza a reklamné funkcie

Naša webová stránka používa funkcie webovej analytickej služby Google Analytics (Google LLC (Google), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Táto používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu správania používateľov na webovej stránke. Vygenerované informácie sa prenášajú na servery poskytovateľa a uložia sa tam.

Touto sa dá zabrániť tak, že zmeníte nastavenia internetového prehliadača tak, že neuložíte súbory cookie.

Vaša adresa IP sa zaznamená, ale okamžite bude pseudonymizovaná. To umožní hrubú lokalizáciu, ale nie presnú alokáciu pre osobu. Nebudú sa posielať žiadne informácie, ktoré môže spoločnosť Google použiť na identifikáciu osoby.

Google Analytics tiež používa reklamné funkcie Google Analytics v kombinácii s Google AdWords. Táto technológia umožňuje, aby používatelia, ktorí prejavili záujem o určité ponuky na našej webovej stránke, boli znovu oslovení cielenou reklamou na stránkach partnerskej siete Google. Reklama sa zobrazuje pomocou súborov cookie, ktoré umožňujú analýzu správania používateľov pri návšteve webových stránok, a následne ich je možné použiť na cielené odporúčania produktov a reklamy vychádzajúce z ich záujmov.

Vzťah k poskytovateľovi je založený na rozhodnutí Európskej komisie o primeranosti („Ochranný štít EÚ - USA“). Spoločnosť Google LLC vlastní potrebný certifikát.

S poskytovateľom sme uzatvorili príslušnú zmluvu o spracovaní.

Spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s právnymi ustanoveniami Článku 6, ods. 1, písm. a (súhlas) a/alebo písm. f (oprávnený záujem) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a v súlade s § 13, odst. 1., písm. a) (súhlas) a/alebo písm. f) (oprávnený záujem) zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke  https://www.google.com/analytics/terms/ alebo na stránke https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Chceme poukázať na to, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, ktorý zabezpečuje anonymizované zaznamenávanie IP adries (maskovanie IP).

Možnosť odhlásenia: Ak si neželáte dostávať reklamy vychádzajúce z vašich záujmov prostredníctvom technológie Google Remarketing, môžete deaktivovať používanie súborov cookie tretími stranami tak, že navštívite stránku pre deaktiváciu iniciatívy sieťovej reklamy. (http://optout.networkadvertising.org/?c=1).

Google ďalej ponúka používateľom možnosť kontrolovať súbory cookie pre nastavenia zobrazenia: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/

Navyše sa doplnok prehliadača môže použiť na deaktiváciu služby Google Analytics.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Facebook Pixel

Táto webová stránka používa Facebook Pixel od spoločnosti Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko).

Facebook Pixel informuje Facebook o návšteve tejto webovej stránky, takže návštevníci Facebooku dostanú vhodné reklamy. Ak ste prihlásený do Facebooku, vaša návšteva na tejto stránke bude prepojená s vaším profilom na Facebooku. Prenesené údaje zahŕňajú IP adresu, prehliadač, webovú stránku a údaje o kliknutiach na tlačidlo. Tiež sú tu nastavené súbory cookies.

Ak potrebujete viac informácií o používaní Facebook Pixel.

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

Nastavenia reklám na Facebooku môžete zmeniť tu

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Podrobnosti o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Facebook sú uvedené tu

https://www.facebook.com/policy.php

 

 

Informačný bulletin (newsletter)

Na našej webovej stránke máte možnosť prihlásiť sa k odberu nášho informačného bulletinu (newsletter). Preto potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom informačného bulletinu (newsletter) a s potrebným spracovaním vašich údajov na tento účel.

Aby sme vám mohli poskytnúť účelné informácie, prezeráme a spracovávame okrem vašej e-mailovej adresy aj meno, miesto pobytu a v prípade súťaží tiež vašu značku auta a požadovaný ráfik kolies.

Ak sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu (newsletter), pošleme vám potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie vášho odberu.

Odber nášho informačného bulletinu (newsletter) môžete ukončiť kedykoľvek. Na konci každého informačného bulletinu (newsletter) sa nachádza odkaz, ktorý vám umožňuje jednoduché ukončenie odberu. Následne odstránime všetky vaše údaje súvisiace s odberom informačného bulletinu (newsletter).

 

Žiadosť

Máte možnosť podať žiadosť o prijatie do zamestnania prostredníctvom našej webovej stránky. Na tento účel potrebujeme požadovanú pozíciu, formu adresy, meno, e-mail, telefónne číslo a dokumenty potrebné k žiadosti o prijatie do zamestnania (list žiadosti o prijatie do zamestnania, životopis, osvedčenia a pod.).

Pokiaľ nedôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy, tak pre prípadný súdny spor podľa § 9 Zákona č. 365/2004 Z. z. (Antidiskriminačný zákon) sa údaje budú uchovávať po dobu 6 mesiacov po ukončení procesu spracovania žiadosti o prijatie do zamestnania.

Keď nás budete kontaktovať, vyjadríte tým súhlas so spracovaním vašich údajov tak, ako je to popísané vyššie.