TIRÁŽ, OBCHODNÝ ZÁKONNÍK, PRÁVNE PREDPISY

Vydavateľ:
ALCAR SLOVAKIA, s. r. o. 
Bratislavská 67 
911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Telefón: +421 32 39 89 100 

Programovanie:
Vyrobené pomocou Content Management System Umbraco:
kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation
https://www.kraftwerk.co.at/de/

Grafický design:
ALCAR WHEELS Marketing
https://www.alcar-wheels.com/

Konfigurátor hliníkových diskov: 
Konzeption & Datenbank 
Všetky práva vyhradené ALCAR LEICHTMETALLRÄDER GMBH, Siegburg/Nemecko

 

Informácie podľa vnútroštátnej legislatívy
1. Názov spoločnosti: ALCAR SLOVAKIA, s. r. o. 
2. Štatutárne orgány: Ing. Josef Mareš (konateľ), Ing. Pavol Flašík (konateľ). 
3. Sídlo spoločnosti: Bratislavská 67, 911 05 Trenčín 
4. Tel.: 032 39 89 100
    Email: predaj@alcar.sk
5. Predmet podnikania spoločnosti ALCAR SLOVAKIA, s. r. o. je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). 
6. Spoločnosť ALCAR SLOVAKIA, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
     Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27599/R. 
7. IČO: 46 968 181, DIČ: SK2023684245

 

Všetky texty a obrázky na týchto stránok podliehajú autorskému právu. Kopírovanie si vyžaduje výslovný súhlas spoločnosti ALCAR HOLDING GMBH. Použitie poskytnutých údajov je na vaše vlastné riziko. Týka sa to najmä funkčnosti a ochrany pred vírusmi údajov a programov, ktoré je možné stiahnuť z našich webových stránok. Za škody, ktoré vzniknú v dôsledku prerušenia, manipulácie alebo zneužitia informácií prenášaných cez internet nepreberáme žiadnu zodpovednosť.


Trenčín/Slovenská republika