ALCAR wheel production

ALCAR výroba a kvalita

Najvyššia kvalita vo výrobe dizajnových diskov

Produktovou stratégiou ALCAR SLOVAKIA je dodávať disky v najvyššej kvalite. Vysoká kvalita nie je len otázkou vzhľadu, ale najmä bezpečnosti.

Začína sa dokonale usporiadaným vývojom dizajnu diskov. Vybraní produkční partneri (všetky spoločnosti musia mať certifikát ISO 9001) poskytujú najvyššiu kvalitu. Disky sú neustále kontrolované z hľadiska rozmerovej presnosti, homogenity materiálu a kontroly výkonu výroby, či nevykazujú netesnosti a vizuálne vady počas výroby.

Tu sa disky podrobujú skúške so zvýšeným zaťažením v skúšobnom zariadení na testovanie ohybu. V tomto teste je disk zaťažený 200 000 zmenám zaťaženia. V ďalšom teste je disk zaťažený iba mierne zvýšeným zaťažením s približne 1 800 000 zmenám zaťaženia. Taktiež sa vykonáva takzvaná „nárazová skúška“, pri ktorej sa simulujú zrážky s obrubníkom. Tieto skúšky nie sú nikdy vykonávané počas prevádzky na vozidle a disk nesmie vykazovať žiadne zmeny ani praskliny po všetkých týchto skúškach!

Až po úspešnom dokončení všetkých skúšok bude disk dodaný z nášho distribučného skladu v Siegburgu (Nemecko) zákazníkom na celom svete. Postupy testovania a neúnavný vývoj všetkých konštrukčných diskov na trhu charakterizujú politiku kvality diskov AEZ, DOTZ a DEZENT. To nám umožňuje vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov k maximálnej spokojnosti a naďalej udržiavať najvyššie technické normy v oblasti dizajnu diskov z tých najkvalitnejších zliatin.

Oceľové disky ALCAR STAHLRAD sa vyrábajú v úzkej spolupráci s poprednými svetovými výrobcami oceľových diskov. Skupina ALCAR spolupracuje veľmi úzko s výrobcom originálnych dielov Hayes Lemmerz . Viac ako 90 percent objemu výroby ALCAR STAHLRAD sa vyrába vo výrobných závodoch Hayes Lemmerz alebo vo vlastných výrobných závodoch ALCARu - Ambrosetti Ruote SA. Tento závod leží neďaleko Lugana, vo švajčiarskom kantone Tessin. Holdingom ALCAR bol prevzatý v roku 1995 a dnes je hlavným výrobným závodom oceľových diskov v skupine ALCAR. Ambrosetti má dnes ročnú výrobnú kapacitu viac ako 2 milióny diskov.
V posledných rokoch sa závod špecializoval na pokrytie potrieb trhu náhradných dielov. Vďaka pružným pracovným a výrobným metódam je schopný okamžite reagovať na náhle zmeny dopytu na trhu.

Značka ALCAR STAHLRAD znamená výrobu oceľových diskov v top kvalite "Made in Switzerland”.

Spoločnosť ALCAR SLOVAKIA je certifikovaná ako vysoko kvalifikovaný distribútor diskov spoločnosťou TÜV s certifikátom ISO 9001. Toto ocenenie sa každoročne potvrdzuje a zaručuje neustále zlepšovanie výroby diskov a služieb zákazníkom.