Alcar

ALCAR výroba a kvalita

Najvyššia kvalita vo výrobe dizajnových diskov

Produktovou stratégiou ALCAR SLOVAKIA je dodávať disky v najvyššej kvalite. Vysoká kvalita nie je len otázkou vzhľadu, ale najmä bezpečnosti.

AEZ, líder v segmente hliníkových diskov na európskom trhu náhradných dielov, zahájil plnú prevádzku v závode AEZ Produktion GmbH v Neuenrade (Severné Porýnie Vestfálsko) v marci 2005. Úspešne sa tak uzavrel najväčší stavebný projekt v histórii firmy. Objem investícii pre jeho modernizáciu a rozšírenie bol 13 miliónov Euro. Plánovaná ročná výroba týmto vzrástla na 1,2 milióna hliníkových diskov a na mieste vzniklo 50 nových pracovných miest.

Skupina ALCAR týmto napĺňa svoju hlavnú stratégiu: „Made in Germany“ – hlási sa k tradičnej kvalite nemeckej výroby a zameriava sa na inovácie a najnovšie výrobné technológie. Stále viac konkurentov sa sústreďuje na znižovanie nákladov premiestňovaním výroby do krajín s nízkymi mzdami.
AEZ ide inou cestou. Samostatné značky DOTZ DEZENT sa vyrábajú tiež v AEZ Produktion.

Motto: "Prosperita vďaka kvalite a flexibilite".

Výrobná stratégia

Začína sa dokonale usporiadaným vývojom dizajnu diskov. Vybraní produkční partneri (všetky spoločnosti musia mať certifikát ISO 9001) poskytujú najvyššiu kvalitu. Disky sú neustále kontrolované z hľadiska rozmerovej presnosti, homogenity materiálu a kontroly výkonu výroby, či nevykazujú netesnosti a vizuálne vady počas výroby.

Tu sa disky podrobujú skúške so zvýšeným zaťažením v skúšobnom zariadení na testovanie ohybu. V tomto teste je disk zaťažený 200 000 zmenám zaťaženia. V ďalšom teste je disk zaťažený iba mierne zvýšeným zaťažením s približne 1 800 000 zmenám zaťaženia. Taktiež sa vykonáva takzvaná „nárazová skúška“, pri ktorej sa simulujú zrážky s obrubníkom. Tieto skúšky nie sú nikdy vykonávané počas prevádzky na vozidle a disk nesmie vykazovať žiadne zmeny ani praskliny po všetkých týchto skúškach!

Až po úspešnom dokončení všetkých skúšok bude disk dodaný z nášho distribučného skladu v Siegburgu (Nemecko) zákazníkom na celom svete. Postupy testovania a neúnavný vývoj všetkých konštrukčných diskov na trhu charakterizujú politiku kvality diskov AEZ, DOTZ a DEZENT. To nám umožňuje vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov k maximálnej spokojnosti a naďalej udržiavať najvyššie technické normy v oblasti dizajnu diskov z tých najkvalitnejších zliatin.

Alcar Stahlrad

Oceľové disky ALCAR STAHLRAD sa vyrábajú v úzkej spolupráci s poprednými svetovými výrobcami oceľových diskov. Skupina ALCAR spolupracuje veľmi úzko s výrobcom originálnych dielov Hayes Lemmerz . Viac ako 90 percent objemu výroby ALCAR STAHLRAD sa vyrába vo výrobných závodoch Hayes Lemmerz alebo vo vlastných výrobných závodoch ALCARu - Ambrosetti Ruote SA. Tento závod leží neďaleko Lugana, vo švajčiarskom kantone Tessin. Holdingom ALCAR bol prevzatý v roku 1995 a dnes je hlavným výrobným závodom oceľových diskov v skupine ALCAR. Ambrosetti má dnes ročnú výrobnú kapacitu viac ako 2 milióny diskov.
V posledných rokoch sa závod špecializoval na pokrytie potrieb trhu náhradných dielov. Vďaka pružným pracovným a výrobným metódam je schopný okamžite reagovať na náhle zmeny dopytu na trhu.

Značka ALCAR STAHLRAD znamená výrobu oceľových diskov v top kvalite "Made in Switzerland”.

Certifikát ISO 9001

Spoločnosť ALCAR SLOVAKIA je certifikovaná ako vysoko kvalifikovaný distribútor diskov spoločnosťou TÜV s certifikátom ISO 9001. Toto ocenenie sa každoročne potvrdzuje a zaručuje neustále zlepšovanie výroby diskov a služieb zákazníkom.