Alcar

TPMS - Systémy
na monitorovanie
tlaku v pneumatikách

TPMS v

OE kvalite

BUDÚCNOSŤ TPMS JE ALCAR!

Od konca roku 2014 bolo povinné vybaviť všetky nové osobné automobily systémami monitorovania tlaku v pneumatikách, takže to nie je nič nové. Úplne nový je fakt, že ALCAR ponúka novú a výrazne vylepšenú generáciu produktov v segmente TPMS pre trh s osobnými automobilmi.

Na tomto mieste sa dozviete, čo sa za písmenami TPMS skrýva a akú komplexnú podporu môžete očakávať ako ALCAR biznis partner.

ALCAR Sensor Logo Reihe 2022