TPMS v

OE kvalite

BUDÚCNOSŤ TPMS JE ALCAR!

Od konca roku 2014 bolo povinné vybaviť všetky nové osobné automobily systémami monitorovania tlaku v pneumatikách, takže to nie je nič nové. Úplne nový je fakt, že ALCAR ponúka novú a výrazne vylepšenú generáciu produktov v segmente TPMS pre trh s osobnými automobilmi.

Na tomto mieste sa dozviete, čo sa za písmenami TPMS skrýva a akú komplexnú podporu môžete očakávať ako ALCAR biznis partner.

ALCAR Sensor logos
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ČO JE TPMS?
Systémy pre kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS) sú systémy integrované vo vozidle, ktoré nepretržite sledujú tlak v pneumatikách. Existujú dva druhy systémov. Priamy systém meria tlak vzduchu pomocou senzora v kolese, zatiaľ čo nepriamy systém detekuje pokles tlaku pomocou ABS senzorov. V prípade poklesu tlaku v jednej alebo viacerých pneumatikách je vodič upozornený priamo na displeji vo vozidle.

 

TPMS plní štyri funkcie:

  • Zvyšuje bezpečnosť jazdy vďaka lepšej priľnavosti, lepšej ovládateľnosti vozidla a kratšej brzdnej dráhe.

  • Zabraňuje zvýšenej spotrebe paliva pri jazde s nesprávnym tlakom vzduchu v pneumatikách.

  • Zamedzuje zvýšenému opotrebeniu pneumatík, ktoré je spôsobené príliš nízkym tlakom vzduchu v pneumatikách.

  • Redukuje CO2 emisie vďaka nižšej spotrebe paliva a dlhšej životnosti pneumatík.

TPMS & KÚPA DISKOV

Pokiaľ už máte vozidlo vybavené TPMS, tak musíte zistiť, či sa jedná o priamy alebo nepriamy systém merania. V prípade, že sa jedná o nepriamy TPMS, nemusíte robiť nič špeciálne, pretože vtedy výber diskov nijako neovplyvňuje TPMS.

 

Ak je vaše vozidlo vybavené priamym TPMS, pri kúpe diskov by ste mali zohľadniť nasledovné body:  
1. Spĺňa vami vybraný dizajn disku všetky požiadavky na montáž TPMS snímača?
2.  Z dôvodu komplexnosti technológie TPMS vám odporúčame navštíviť odborných predajcov, ktorí majú príslušné know-how a sú vybavení potrebnými nástrojmi na vykonávanie všetkých servisných úkonov hladko a kvalifikovane. A ak máte akékoľvek otázky, radi vám pomôžu.

Od začiatku roku 2012 sú všetky ALCAR disky pripravované tak, aby bolo možné do nich integrovať snímače (priamy TPMS) a príslušné informácie sú uvedené v TÜV certifikátoch.

ODBORNÉ VEDOMOSTI TPMS

TECHNICKÉ DETAILY A VPLYV TPMS NA ÚDRŽBU A SERVIS


Aký je rozdiel medzi priamym a nepriamym systémom? 
Pri priamom systéme zaznamenáva senzor v kolese tlak vzduchu pneumatiky. Tieto informácie sa prenášajú vysielačom do riadiacej jednotky vo vozidle. Rozdielne displeje jednotlivých výrobcov vozidiel ponúkajú vodičovi možnosť neustále sledovať aktuálne hodnoty tlaku alebo vodič dostáva len výstrahu pri príliš nízkom tlaku vzduchu pneumatík. Tieto systémy sú veľmi presné, pretože monitorujú tlak vzduchu priamo v každej pneumatike.

Ako funguje nepriamy systém TPMS? 

V nepriamom systéme zabudované ABS alebo trakčné snímače monitorujú rozdiely v rýchlosti otáčania kolies, ktoré sa vyskytujú v prípade straty tlaku v pneumatike. Systém navyše meria vibrácie pneumatík súvisiace s tlakom. Zmena vibrácií je tiež indikátorom straty tlaku.

Aké sú výhody a nevýhody týchto systémov? 
Priamy systém TPMS umožňuje veľmi presný záznam dát a dodatočné funkcie ako sú rozpoznanie pozície pneumatík, rozpoznanie straty tlaku pri státí vozidla a snímanie tlaku vzduchu v pneumatike v rezervnom kolese. Priamy systém TPMS vyžaduje ďalšie náklady pri výmene pneumatík a pri údržbe. Všetky kolesá daného vozidla (na leto, na zimu, náhradné kolesá) musia byť vybavené funkčným snímačom.

Nepriamy systém TPMS je menej presný, pretože nemeria ani tlak vzduchu v pneumatike, ani jej teplotu. Nemôže zistiť stratu tlaku vzduchu v pneumatikách v momente, keď vozidlo stojí. Tento systém je lacnejší a jednoduchší na údržbu, pretože nepoužíva senzory umiestnené v pneumatikách.

Aké dôsledky majú systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) na údržbu a servis? 
Použitie senzorov TPMS prináša nové požiadavky, ako pre majiteľa vozidla, tak i pre odborného predajcu. :

Výmenu pneumatík si majiteľ vozidla už nebude schopný spraviť sám, ale bude potrebovať pomoc kvalifikovaného servisu, ktorý jediný môže senzor správne namontovať, nastaviť a skontrolovať. Vzhľadom k povinnému zavedeniu tejto technológie, budú musieť odborní predajcovia vyškoliť svoj personál a investovať do príslušného vybavenia.

Môžem si na vozidlo s priamym meraním TPMS namontovať pneumatiky sám? 
Montáž pneumatík je dôležitá bezpečnostná procedúra a vyžaduje odborné znalosti (kontrola stavu pneumatík, použitie správneho uťahovacieho momentu,…). Preto zásadne odporúčame túto prácu vykonávať u odborných predajcov.


Priame systémy TPMS so sebou naviac prinášajú nasledujúce nové technické požiadavky: 

  • Nutnosť údržby ventilu a tesnenia pri každej výmene kolies, aby sa zamedzilo nadmernému opotrebeniu senzora
  • Pri nových pneumatikách: spárovanie senzorov s vozidlom v prípade použitia nových senzorov (nové identifikačné číslo senzoru), alebo pri zmene pozícii kolies, a tým pádom aj senzorov, zaistenie správnej komunikácie medzi senzorom a jednotkou TPMS
  • Pri výmene pneumatík je nutné skontrolovať stav batérie senzorov


Moje vozidlo nemá systém TPMS, musím si ho nechať namontovať dodatočne? 
Vo vozidlách, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať senzory tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS), bol nepriamy alebo priamy systém TPMS už zabudovaný pri výrobe, pretože by inak toto vozidlo neobdržalo v rámci členských štátov EU typové schválenie, prípadne povolenie na prevádzku.

Dodatočná montáž systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) nie je nutná.

ALCAR TPMS RIEŠENIA NA MIERU

TPMS – ŠTYRI PÍSMENÁ – JEDNO RIEŠENIE: ALCAR!

ALCAR ponúka priemyselné riešenia na mieru: okrem senzorov poskytuje ALCAR montážne nástroje, diagnostické a programovacie nástroje, servisné sady a súpravy náhradných dielov, ako aj rozsiahle konzultácie pre všetkých zákazníkov a partnerov. S novým konfigurátorom TPMS vo Webshop, navyše ALCAR ponúka zákazníkom optimálnu digitálnu podporu TPMS. Vo Webshope si môžete stiahnuť priradenia senzorov alebo servisných súprav atď., aby ste ich mohli ľahko vytlačiť. To umožňuje spoločnosti ALCAR nájsť jednoduché a rýchle online riešenia najbežnejších problémov, ako je nájdenie zodpovedajúceho senzora pre konkrétny model automobilu alebo príslušný postup párovacej procedúry. 

 

Komplexná výzva – jednoduché riešenie

Okrem nových snímačov vyvinul ALCAR v spolupráci s BARTEC, popredným svetovým lídrom v oblasti diagnostických zariadení TPMS, nové vysoko výkonné zariadenie. S ALCAR TECH600 budú mať odborní pracovníci k dispozícii komplexné diagnostické a programovacie zariadenie s mnohými doplnkami. Nový ALCAR TECH600 sa okrem iného skladá z farebného displeja, WIFI, Bluetooth OBDII, bezdrôtového nabíjania a robustného ergonomického krytu. Vďaka vylepšenej navigácii, širokej škále jazykov menu, živým aktualizáciám prostredníctvom WIFI a komplexným možnostiam analýzy OBD toto nové zariadenie uľahčuje každodenné pracovné postupy. Pridajte k tomu automatické rozpoznávanie snímačov, multiprogramovanie, integráciu ERP a rozsiahlu databázu pre postupy opakovaného párovania a trojročné licenčné obdobie. Jednorazová špeciálna aktualizácia ALCAR ponúka všetkým dielňam plné pokrytie popredných svetových výrobcov snímačov.