Alcar
Microsoftteams Image

Oceľové dojazdové koleso v kofigurátore rozoznáte, že katalógové číslo disku končí písmenami ST.

Oceľové Dojazdové Koleso 1

Hliníkové dojazdové koleso v kofigurátore rozoznáte, že katalógové číslo disku končí písmenami AL.

Hliníkové Dojazdové Koleso 1