Alcar
A5 Bez Auta Dojazdove New

Oceľové dojazdové koleso v kofigurátore rozoznáte, že katalógové číslo disku končí písmenami ST.

Ferro 1

Hliníkové dojazdové koleso v kofigurátore rozoznáte, že katalógové číslo disku končí písmenami AL.

Lega 1